Similac HMO2 / 400g ( 6 - 12 Tháng)

SHMO2-400G

249,000 đ

Similac HMO2 / 400g ( 6 - 12 tháng)
+ Phát triển trí não tối ưu.
+ Hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.
  • 400g

    400g

    249,000 đ
  • 900g

    900g

    519,000 đ