Similac HMO1 / 400g ( 0 - 6 Tháng)

ASHMOS1819

254,000 đ

Similac HMO1 / 400g ( 0-6 Tháng)
+ Phát triển trí não tối ưu.
+ Hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.
  • 400g

    400g

    254,000 đ
  • 900g

    900g

    527,000 đ